Det lönar sig att vara otrogen

Nej, jag menar inte att du ska hoppa i säng med vem som helst och det här är inget inlägg om personliga relationer. Om du blir besviken nu kan du sluta läsa. Jag kommer att skriva om något så torrt och tråkigt som försäkringspremier.

Jag har inte tänkt att ta upp kampen med kvällstidningarna i sina självpåtagna roller som rådgivare när det är nyhetstorka . Jag har inte heller ambitionen att styra någon i en viss riktning när det gäller val av leverantörer. Det är ett medvetet val att uttrycka detta i plural, eftersom de flesta aktörer försöker få sina kunder att samla hela sitt engagemang hos dem. Något som ibland kan innebära fördelar, men långt ifrån alltid. Min uppmaning och mitt råd i det här inlägget är att ständigt konkurrensutsätta dina försäkringsgivare och om det lönar sig för dig –  plocka russinen ur kakan.

Jag har själv aldrig varit en särskilt aktiv upphandlare av sakförsäkringsproduker (villahem, bil, båt etc). Det har sin förklaring i att jag alltid arbetat i ett försäkringsbolag eller i en bank som samarbetat med ett sådant. Nu har jag inte den typen av bindningar och kan därför välja fritt. Med det sagt vill jag påpeka att jag arbetat i bra företag med bra produkter, men att priserna tål att konkurrensutsättas.

I ärlighetens namn måste jag erkänna att jag varit lite otrogen redan innan. Det blev jag när jag fick avin på den villahemförsäkring som vi hade tidigare. Helt plötsligt var premien i stort sett dubbelt så hög och jag blev helt enkelt tvungen att byta bolag. Hur lojal jag än ville vara så var det för mycket pengar för att det skulle vara försvarbart att stanna kvar. Under föregående år sålde vi villan och byggde  ett hus i Stockholms skärgård och försäkrade detta av praktiska skäl i ”vårt nya” bolag.  Förra veckan kom förnyelsepremien som då var skyhög. Jag ringde bolaget i fråga för att kolla och ja – det var rätt premie. Dags att upphandla tänkte jag då och ringde runt till några bolag. Nu är  premien nere i mindre än halva priset för samma produkt och jag är tillbaka i mitt gamla försäkringsbolag igen. Det handlade om ganska många, för att inte säga förvånansvärt många, tusenlappar. Att göra sig besväret att kolla några alternativ var definitivt mödan värd. En möda som endast tog några minuter i anspråk.

På grund av hård konkurrens på den svenska sakförsäkringsmarknaden behöver bolagen ständigt arbeta med att justera sina premier och det finns många parametrar som har betydelse när det gäller premiesättningen. Det gör att premierna kan variera kraftigt över tid, vilket ni förstår av mina exempel. Som kund är det där därför  alltid klokt att jämföra. Gör det vid varje förfallodag och undvik att skaffa autogiro för det har en kraftig inlåsningseffekt som gör det lätt att missa tillfälle till byte.

Av någon anledning skrivs det mindre om sakförsäkringspremier än om bolåneräntor nu för tiden. Det är många som jagar någon tiondels procent och som i kronor inte betyder alls lika mycket som t ex en billigare villahemförsäkring. Fortsätt att jaga procent men det är en poäng i att räkna om procenten till pengar.

Jag berörde frågan om att vara helkund, något som de flesta försäkringsbolag och även banker, arbetar hårt med.  Det kan finnas ett värde i det för dig som kund, men syna erbjudandet och omförhandla varje år. Många gånger är det de lojala kunderna som betalar priset för de som är lite mer lättflyktiga. Så är det i många branscher, se t ex på alla erbjudanden som riktas till nya tidningsprenumeranter, bokklubbsmedlemmar och mobiltelefonköpare.

Under en stor del av mitt yrkesliv har jag arbetat med pensionsfrågor och det finns det mycket att skriva om.  Tänk på att pensionsförsäkringar har en helt annan logik än sakförsäkringar och det är därför inte lika självklart att byta bolag även om det finns flytträtt .  Jag återkommer längre fram med inlägg i pensionsfrågan.

 

 

Kommentera