Flytta inte din pension om du inte begriper vad du gör

Bra lokal mitt i Stockholm

Bra lokal mitt i Stockholm

Oj, oj, midsommarhelgen har inverkat menligt på mitt bloggande så tillvida att varenda minut har ägnats åt traditionsenligt firande tillsammans med nära och kära. Nu är inte detta en dagbok och jag kommer inte att beskriva helgens aktiviteter.

Istället ska jag skriva om något som jag mer eller mindre arbetat med under hela mitt yrkesliv, nämligen pensioner. Det låter kanske lite pretentiöst och tråkigt, men eftersom det handlar om ett ämne som är angeläget för de allra flesta vill jag be om lite uppmärksamhet. Jag utger mig definitivt inte för att vara rådgivare och jag förhåller mig neutral till valet av bolag. Mina tankar är mer generiska och de handlar om pensioner i allmänhet med fokus på den allt mer aktuella frågan om fri flytträtt. Det är viktiga frågor – frågor om pengar och livskvalitet. Låt mig börja i en kort och mycket förenklad bakgrundsbeskrivning innan jag ger mig in och har synpunkter.

När jag började i branschen 1980, såg såväl pensionssystemet som bolagens produkter helt annorlunda ut jämfört med idag. På den tiden var de flesta lag- och avtalsenliga pensioner förmånsbestämda, dvs du visste ungefär vilken procent av din lön som du skulle få i pension. Du gjorde inga egna val om du omfattades av kollektivavtal.  Privata pensionsförsäkringar, som var kraftigt skattegynnade, var oftast ”grädde på moset” och gav möjlighet att kunna sluta arbeta tidigare. Alternativt kunde de förstärkta pensionen för den som inte arbetat heltid eller kortare tid än 30 år. Alla försäkringsbolag hade samma premier och differentierade sig genom att leverera avkastning i form av återbäring. Fondförsäkringar fanns inte i Sverige på den tiden. Branschen var också kraftigt reglerad och det fanns varken försäkringsmäklare eller banker som förmedlade den här typen av produkter. Möjligheten att flytta sitt kapital mellan bolag fanns inte heller.

I början av 90-talet genomgick branschen stora förändringar. Vi fick ett nytt pensionssystem, avregleringen gjorde att det blev fler aktörer som förmedlare och fondförsäkringar blev ett alternativ till produkter med sk traditionell förvaltning. Successivt har vi fått ett större utbud och fler och fler beslut har överlåtits till den enskilde individen. Det är ju en trend som vi  ser även inom andra områden, som t ex el och telefoni. Förutsättningarna är dock väsensskilda. Din pension ska du leva av den dagen när du inte längre är anställd. Ett felaktigt val av elleverantör är enklare att rätta till och konsekvenserna är begränsade.

Det som idag är högst aktuellt är frågan om fri flytträtt av pensionskapital och förändringar i villkor  på befintliga produkter. Det är nu jag tänker börja tycka till. Visst låter det bra att fritt få flytta sina pengar till det försäkringsbolag/bank som jag vill.  Spontant känns det som en självklarhet, eller hur? Men det är inte så enkelt – så se upp!

En minoritet av av svenska folket har koll på vad det innebär att faktiskt flytta sitt kapital – vågar jag skriva utan att tveka en sekund. De som framförallt driver flyttfrågan är de som tjänar på den. Branschen är mycket distributionsdriven och det är stora pengar på spel. Det handlar såväl om provisionsintäkter/arvoden som möjligheten att få förvalta stora kapital. Jag vill hävda att det ytterst sällan är kundnyttan som är den starkaste drivkraften.

Här är några frågor som du kan ställa om du blir uppvaktad av din bank, ditt försäkringsbolag eller förmedlare. Det är nämligen sällan som initiativet kommer från den enskilde kunden.

1. Vad är nyttan för mig med att flytta min försäkring? Borra ordentligt i frågan. Är svaret att det bara i största allmänhet är bra att samla allt på ett ställe innebär det oftast ingen fördel för dig som kund.

2. Vad kostar det att flytta? Kräv en skriftlig offert på flyttkostnaden och ta samtidigt reda på om det utgår förmedlingsprovision. Du har sannolikt redan betalat provision en gång.

3. Finns det risk att du tappar garantier när du flyttar? Den gamla typen av traditionellt förvaltade pensioner innehåller garantier. Att byta ut dem mot produkter med högre risk kan ge större möjlighet till högre avkastning, men du bör förstå vad du gör.

4. Finns det försäkringsinslag, t ex premiebefrielse vid sjukdom eller dödsfallsskydd som du går miste om vid en flytt? Vissa banker erbjuder t ex  bra lånevillkor om du flyttar men har inte alltid koll på eventuella försäkringsinslag som kan försvinna.

Det finns givetvis många fler frågor att ställa och ingen fråga är för dum. Får du inte ett nöjaktigt svar är det inte ditt fel. Pensioner är svårt att greppa. Ett bra sätt att få en bättre överblick är att logga in på www.minpension.se där får du en bra bild av din pensionssituation.

Nu funderar jag på vilken bild jag ska använda för att illustrera det här inlägget. Jag hittade ingen bra och bestämmer mig för att ta en sk selfie ( tror jag att det heter) i den hotellbar på Hotell Riddargatan i Stockholm, där jag nu sitter och skriver. Ett trevligt ställe där det hänger inspirerande bilder av kulturpersonligheter på väggarna.

Innan jag slutar – jag vet att pensioner är krångligt och tråkigt. Det är dock för de flesta något ytterst väsentligt. Ta dig lite tid att höja din egen kompetens och när du träffar någon som kallar sig proffs så ska du fråga, fråga och fråga. Din framtida inkomst är för viktig för att låta andra göra dina val. Anlita gärna rådgivare, men var en tuff och krävande kund och ta kommandot. Det är dina pengar och din framtid.

2 thoughts on “Flytta inte din pension om du inte begriper vad du gör

Kommentera