Låt dig inte luras

Vi har alla ett antal avtal med olika leverantörer inom olika områden. Avtal där vi är mer eller mindre medvetna om innehållet. Det kan också vara avtal som vi är omedvetna om. Ofta handlar det då om så kallad negativ avtalsbindning. Läs gärna mina inlägg om Key Code Security. Det som är mest läst på bloggen faktiskt. Jag tror att det beror på att många känner igen sig i min beskrivning men inte har orkat ta tag i saken. Nu fick jag, efter mycket nedlagd tid, rätt. Förhoppningsvis har det banat väg för andra. Om du vet att du har rätt – ge aldrig upp! Var inte heller rädd för att skriva tillräckligt högt upp i företagets hierarki. Vänd dig till någon med position och makt om du inte når fram efter första försöket. Det brukar i allmänhet borga för en någorlunda snabb och korrekt behandling.

Nu släpper jag det för att istället skriva om avtal som vi vill behålla. Åtminstone om vi är medvetna om vilka fördelar vi kan gå miste om, om vi avslutar eller byter. Låter jag kryptisk och otydlig? Låt mig ta ett exempel. Du har ett mobiltelefonabonnemang med fri surf. Du blir kontaktad av operatören som erbjuder något nytt och mycket bättre. Varje gång en leverantör som du har en relation till hör av sig för att erbjuda dig att ändra villkoren bör du noggrant kolla upp vad det innebär. Utgå ifrån att du inte blir kontaktad för att det ska bli bättre och billigare för dig. Det kan givetvis vara fallet, men ta ingenting för givet. Ett annat exempel är om du har en pensionsförsäkring med avtal om livstids utbetalning och blir erbjuden att ändra till tidsbegränsad utbetalningstid. För vissa kan detta vara fördelaktigt, men det är inte självklart. När det gäller pensioner är det viktigt för din framtida ekonomi och det är värt att ta en ”second opinion”. Det gäller även erbjudande om att flytta sitt pensionskapital. Något som blivit allt vanligare i takt med utökad flytträtt. Var på din vakt och ställ massor med frågor. Läs gärna det jag skrivit tidigare om detta.

Tyvärr är många företag dåliga på att hålla kontakt med sina kunder och erbjuda det som innebär riktig kundnytta. Ofta är det företagets bästa som kommer i första hand. Jag tycker det är trist eftersom det skapar misstro. Att sätta kunden i centrum är det många som pratar om, men det är inte så många som lever upp till den föresatsen. Jag förstår och respekterar att företag måste tjäna pengar och jag är övertygad om att nöjda kunder som känner sig schysst behandlade kommer att vara långsiktigt lönsamma. De är också de bästa ambassadörerna.

Ett annat fenomen är alla erbjudanden till nya prenumerant från tidningar. Något som det vimlar av. Det gäller såväl dagstidningar som veckotidningar. Du kan vara lojal prenumerant i många år och aldrig få någon rabatt eller särskilda erbjudanden. En inställning av typen ”går det så går det”. De flesta ifrågasätter inte utan fortsätter att betala. När det gäller dagstidningar har de flesta vant sig vid en viss tidning och konkurrensutsätter inte leverantören. Genom att höra av sig till den tidning där du är prenumerant kan du få rabatt. Men det brukar krävas att du själv tar initiativet.

Konkurrens och konsumentmakt är viktigt och gäller inom många områden. Möjligheten ”att rösta med fötterna” dvs att avsluta sitt engagemang finns nästan alltid. Genom sociala medier har också möjligheten att sprida sitt missnöje och sina lärdomar till många, ökat. Det är inget självändamål men en möjlighet och något att ta till om du känner att det kan vara av intresse för andra. Världen är komplex och att hjälpa andra med råd utifrån egna erfarenheter är bra. Så tänker och agerar jag.

Kommentera