Har du koll på var du har din pension?

Pensionsfrågan är ett outtömligt ämne, som tål att skrivas om och diskuteras hur mycket som helst. Det görs också i diverse forum och det gäller för den som inte behärskar ämnet fullt ut, vilket är få förunnat, att ha en kritisk blick och lyssna selektivt. Många gånger blir jag förundrad över när kvällstidningarna slår upp stora rubriker som indikerar att gemene man kan få massor med matnyttig information genom att köpa lösnummer. Dessa försök att ge råd brukar dyka upp när det är nyhetstorka och min rekommendation är att läsa kritiskt eller inte alls. Det är knappast någon som tar ansvar för de råd som lämnas.

Jag har varit i branschen mer eller mindre under hela mitt yrkesverksamma liv men måste ändå erkänna att jag har kunskapsluckor. Särskilt inom området som handlar om hur pensionspengarna ska placeras. Det är en svår fråga för många och här gäller det att ta råd av någon som du har stort förtroende för, alternativt skaffa egen kompetens. Tidigare byggde ju pensionssystemet på att varje yrkesverksam person skulle få en viss procent av slutlönen (förmånsbestämt system). Det skulle komma att bli alltför kostsamt och idag är en stor del av pensionsavsättningarna istället premiebaserade. Vilket innebär att det egna ansvaret för hur den egna pensionen placeras har ökat väsentligt med åren.

En marknad som uppstått på senare tid är den så kallade flyttmarknaden. Det vill säga att det idag är möjligt att flytta visst försäkringskapital från ett bolag till ett annat. När provisionerna successivt har minskat på grund av ökad konkurrens och transparens finns det många aktörer som har detta som en ny inkomstkälla. För försäkringsbolagen är det idag viktigare än någonsin att ha mycket förvaltat kapital. Alla kämpar för att behålla sina kunder – stoppa utflytt och verka för inflytt. Ett argument som många använder är att det är bra att samla så mycket som möjligt i ett bolag. Bra för bolaget givetvis, men det betyder inte att det per automatik är bra för kunden/individen. Jag har skrivit om just detta tidigare och mitt råd kvarstår – flytta inga pengar om du inte vet vad du gör. Kolla t ex upp vilka avgifter du drabbas av och om villkoren försämras om du gör förändringar.

Nu tänker  jag ta upp en annan sak på temat pensioner, nämligen när det är dags för utbetalning. Detta kan vara intressant att läsa för dig som står i begrepp att börja lyfta dina pengar eller för dig som har nära och kära som kan behöva lite stöd. Genom ett långt yrkesliv har de flesta, förutom den allmänna pensionen, samlat på sig diverse pensioner knutet till sin anställning och i vissa fall även gjort privata avsättningar. Många har haft olika arbetsgivare och ibland kan det också förekomma att speciella lösningar gjorts. Det kan t ex handla om så kallad löneväxling eller bonusar som placerats i försäkring. I vilket fall är det inte alltid lätt att komma ihåg allt när det är dags att skörda frukterna.

I min omgivning har jag ett exempel på en person som under ett antal år helt missat utbetalningar från en pensionsutbetalarare. Därför att personen helt enkelt inte hade koll och försäkringsbolaget inte hade uppmärksammat att det var dags att börja betala ut. Nu har detta rättats till, men pengarna kunde lika gärna ha frusit inne. Det här exemplet är ganska skrämmande och jag vill uppmana alla att inför utbetalning verkligen höra av sig till alla bolag, premiecentraler, stat/kommun eller vad det vara månde för att säkerställa att ingenting går förlorat. Om du redan har pensioner under utbetalning kan det också finnas anledning att kolla en extra gång att allt verkligen finns med. Du som har anhöriga som litar på ”systemet” och där du känner på dig att de kanske inte har tagit reda på allt de borde – ställ frågor och säkerställ att får ut allt de har rätt till.

Utgå inte ifrån att allt löser sig till det bästa. Det är väl investerad tid att ägna tid åt pensionsfrågan. Och det bör du göra lite då och då under livets olika skeden. Tråkigt kanske men så viktigt. Givetvis är det bra att skaffa en bra rådgivare, men du måste ändå själv förstå vad du gör.

Flytta inte din pension om du inte begriper vad du gör

Bra lokal mitt i Stockholm

Bra lokal mitt i Stockholm

Oj, oj, midsommarhelgen har inverkat menligt på mitt bloggande så tillvida att varenda minut har ägnats åt traditionsenligt firande tillsammans med nära och kära. Nu är inte detta en dagbok och jag kommer inte att beskriva helgens aktiviteter.

Istället ska jag skriva om något som jag mer eller mindre arbetat med under hela mitt yrkesliv, nämligen pensioner. Det låter kanske lite pretentiöst och tråkigt, men eftersom det handlar om ett ämne som är angeläget för de allra flesta vill jag be om lite uppmärksamhet. Jag utger mig definitivt inte för att vara rådgivare och jag förhåller mig neutral till valet av bolag. Mina tankar är mer generiska och de handlar om pensioner i allmänhet med fokus på den allt mer aktuella frågan om fri flytträtt. Det är viktiga frågor – frågor om pengar och livskvalitet. Låt mig börja i en kort och mycket förenklad bakgrundsbeskrivning innan jag ger mig in och har synpunkter.

När jag började i branschen 1980, såg såväl pensionssystemet som bolagens produkter helt annorlunda ut jämfört med idag. På den tiden var de flesta lag- och avtalsenliga pensioner förmånsbestämda, dvs du visste ungefär vilken procent av din lön som du skulle få i pension. Du gjorde inga egna val om du omfattades av kollektivavtal.  Privata pensionsförsäkringar, som var kraftigt skattegynnade, var oftast ”grädde på moset” och gav möjlighet att kunna sluta arbeta tidigare. Alternativt kunde de förstärkta pensionen för den som inte arbetat heltid eller kortare tid än 30 år. Alla försäkringsbolag hade samma premier och differentierade sig genom att leverera avkastning i form av återbäring. Fondförsäkringar fanns inte i Sverige på den tiden. Branschen var också kraftigt reglerad och det fanns varken försäkringsmäklare eller banker som förmedlade den här typen av produkter. Möjligheten att flytta sitt kapital mellan bolag fanns inte heller.

I början av 90-talet genomgick branschen stora förändringar. Vi fick ett nytt pensionssystem, avregleringen gjorde att det blev fler aktörer som förmedlare och fondförsäkringar blev ett alternativ till produkter med sk traditionell förvaltning. Successivt har vi fått ett större utbud och fler och fler beslut har överlåtits till den enskilde individen. Det är ju en trend som vi  ser även inom andra områden, som t ex el och telefoni. Förutsättningarna är dock väsensskilda. Din pension ska du leva av den dagen när du inte längre är anställd. Ett felaktigt val av elleverantör är enklare att rätta till och konsekvenserna är begränsade.

Det som idag är högst aktuellt är frågan om fri flytträtt av pensionskapital och förändringar i villkor  på befintliga produkter. Det är nu jag tänker börja tycka till. Visst låter det bra att fritt få flytta sina pengar till det försäkringsbolag/bank som jag vill.  Spontant känns det som en självklarhet, eller hur? Men det är inte så enkelt – så se upp!

En minoritet av av svenska folket har koll på vad det innebär att faktiskt flytta sitt kapital – vågar jag skriva utan att tveka en sekund. De som framförallt driver flyttfrågan är de som tjänar på den. Branschen är mycket distributionsdriven och det är stora pengar på spel. Det handlar såväl om provisionsintäkter/arvoden som möjligheten att få förvalta stora kapital. Jag vill hävda att det ytterst sällan är kundnyttan som är den starkaste drivkraften.

Här är några frågor som du kan ställa om du blir uppvaktad av din bank, ditt försäkringsbolag eller förmedlare. Det är nämligen sällan som initiativet kommer från den enskilde kunden.

1. Vad är nyttan för mig med att flytta min försäkring? Borra ordentligt i frågan. Är svaret att det bara i största allmänhet är bra att samla allt på ett ställe innebär det oftast ingen fördel för dig som kund.

2. Vad kostar det att flytta? Kräv en skriftlig offert på flyttkostnaden och ta samtidigt reda på om det utgår förmedlingsprovision. Du har sannolikt redan betalat provision en gång.

3. Finns det risk att du tappar garantier när du flyttar? Den gamla typen av traditionellt förvaltade pensioner innehåller garantier. Att byta ut dem mot produkter med högre risk kan ge större möjlighet till högre avkastning, men du bör förstå vad du gör.

4. Finns det försäkringsinslag, t ex premiebefrielse vid sjukdom eller dödsfallsskydd som du går miste om vid en flytt? Vissa banker erbjuder t ex  bra lånevillkor om du flyttar men har inte alltid koll på eventuella försäkringsinslag som kan försvinna.

Det finns givetvis många fler frågor att ställa och ingen fråga är för dum. Får du inte ett nöjaktigt svar är det inte ditt fel. Pensioner är svårt att greppa. Ett bra sätt att få en bättre överblick är att logga in på www.minpension.se där får du en bra bild av din pensionssituation.

Nu funderar jag på vilken bild jag ska använda för att illustrera det här inlägget. Jag hittade ingen bra och bestämmer mig för att ta en sk selfie ( tror jag att det heter) i den hotellbar på Hotell Riddargatan i Stockholm, där jag nu sitter och skriver. Ett trevligt ställe där det hänger inspirerande bilder av kulturpersonligheter på väggarna.

Innan jag slutar – jag vet att pensioner är krångligt och tråkigt. Det är dock för de flesta något ytterst väsentligt. Ta dig lite tid att höja din egen kompetens och när du träffar någon som kallar sig proffs så ska du fråga, fråga och fråga. Din framtida inkomst är för viktig för att låta andra göra dina val. Anlita gärna rådgivare, men var en tuff och krävande kund och ta kommandot. Det är dina pengar och din framtid.