Det hade inte hänt med en kvinna på toppen

Det hade inte hänt med en kvinna på toppen

Jag har delvis följt turerna kring SCA de senaste månaderna och den granskning som görs av Svenska Dagbladet. Även om det pågår utredningar och inga formella domar är fällda så känner jag ett behov av att ventilera mina synpunkter ur mitt perspektiv. Är det någon av er läsare som sett eller läst om en enda kvinna (med makt och beslutskraft) i den här härvan? Jag har i alla fall inte lyckats hitta någon. Nej, det är bara att konstatera att det är maktens män som tillsammans legitimerat diverse tveksamma handlingar.

Att det inte förekommer kvinnor i den här typen av sammanhang beror på två saker. För det första finns det inte så många kvinnliga börs-Vd:ar eller styrelseordföranden. För det andra, med kvinnor i toppen i de inblandade företagen skulle inte detta skett. Har ni någonsin hört talas om kvinnor inom ett maktnätverk som fixar jaktresor eller låter sina män använda företagets flygplan för privata ändamål?

Mina reflektioner blir då följande.

Det finns inte tillräckligt många kvinnor som har kompetens nog att axla roller som innebär att ta det yttersta ansvaret för ett företag – är en vanlig kommentar till den skeva könsfördelningen. Bullshit säger jag då, som egentligen inte gillar att skriva den typen av ord. Men jag hittar inget bättre i sammanhanget. Männen väljer i sina nätverk. Fallet med SCA ger mig bara mer bränsle till min uppfattning. Det är inte konstigt att många företag, inför rekryteringar, väljer det som är känt och tryggt. Att gå utanför sin komfortzon kräver mod och fantasi och det är också riskfyllt. Att släppa in de som inte tillhör den inre kretsen kan ju stöka till det. Det kan ju komma in någon som ifrågasätter invanda mönster. Jag tror att det finns en stor rädsla inför det osäkra. Ja, det är bara drygt 2% av börsens Vd:ar som är kvinnor. Den siffran talar sitt tydliga språk. Vi skriver 2015 och utvecklingen står och stampar.

Min andra fundering är något av min ”käpphäst”. Om vi ska få ett mer jämställt näringsliv där vi bejakar olikheter så måste vi snabbt få in fler kvinnor på ledande positioner. Och då menar jag kvinnor som inte är manliga kopior, utan kvinnor som utövar sitt ledarskap och använder sin makt på sitt sätt. Jag har alltför många gånger genom åren fått höra hur viktigt det är att vi kvinnor lär oss hur maktens män fungerar. Detta för att ha möjlighet att ta oss fram och manövrera i den terräng som gäller. I den ligger också att anpassa sig för att lyckas i karriären. Med fler kvinnor kommer förutsättningarna att förändras, men det behövs många fler. Ensam är inte stark och det är viktigt med nätverk som bejakar olikheter och som vågar utmana.

En ytterligare tanke, eller snarare erfarenhet, är att många kvinnor med makt har ett mycket starkt rättspatos. Jag känner många som nästan är överdrivet korrekta och kan ta en semesterdag för att uträtta privata ärenden. Eller, som arbetar under semestern men ändå rapporterar alla dagar som lediga. Många kvinnor är också mer sparsamma med att åka taxi och att bjuda affärsbekanta på lunch eller middag. Här tror jag att fler kvinnor skulle kunna ta ut svängarna lite mer. Gränsen mot att åka på privata resor i bolagets jetplan kommer ändå att ha mycket god marginal.

På senare år har området regelverk växt sig allt starkare inom näringslivet. Särskilt inom bank och försäkring där jag har mina erfarenheter, men även inom många andra branscher. Det är på många sätt bra, men det får inte ersätta det sunda förnuftet och modet att fatta beslut. Jag kan inte låta bli att reflektera över detta i fallet SCA. Det finns lagar, det finns regelverk, det finns interna policys och det finns olika koder kring uppförande. Jag har ingen uppfattning om huruvida de inblandade har brutit mot dessa formella dokument. Men, det finns också något som heter omdöme och sunt förnuft.  Ju högre upp i hierarkin någon befinner sig desto viktigare är det att ha en stark inre kompass. En person med makt är har ett stort ansvar och bör agera som en förebild för andra.

Med fler kvinnliga Vd:ar och styrelseordföranden är jag övertygad om att vi kommer att se stora förändringar. Släpp in alla som sitter på avbytarbänken och låt dem få vara med i matchen på riktigt. Vad är det värsta som kan hända med det?