Har du koll på var du har din pension?

Pensionsfrågan är ett outtömligt ämne, som tål att skrivas om och diskuteras hur mycket som helst. Det görs också i diverse forum och det gäller för den som inte behärskar ämnet fullt ut, vilket är få förunnat, att ha en kritisk blick och lyssna selektivt. Många gånger blir jag förundrad över när kvällstidningarna slår upp stora rubriker som indikerar att gemene man kan få massor med matnyttig information genom att köpa lösnummer. Dessa försök att ge råd brukar dyka upp när det är nyhetstorka och min rekommendation är att läsa kritiskt eller inte alls. Det är knappast någon som tar ansvar för de råd som lämnas.

Jag har varit i branschen mer eller mindre under hela mitt yrkesverksamma liv men måste ändå erkänna att jag har kunskapsluckor. Särskilt inom området som handlar om hur pensionspengarna ska placeras. Det är en svår fråga för många och här gäller det att ta råd av någon som du har stort förtroende för, alternativt skaffa egen kompetens. Tidigare byggde ju pensionssystemet på att varje yrkesverksam person skulle få en viss procent av slutlönen (förmånsbestämt system). Det skulle komma att bli alltför kostsamt och idag är en stor del av pensionsavsättningarna istället premiebaserade. Vilket innebär att det egna ansvaret för hur den egna pensionen placeras har ökat väsentligt med åren.

En marknad som uppstått på senare tid är den så kallade flyttmarknaden. Det vill säga att det idag är möjligt att flytta visst försäkringskapital från ett bolag till ett annat. När provisionerna successivt har minskat på grund av ökad konkurrens och transparens finns det många aktörer som har detta som en ny inkomstkälla. För försäkringsbolagen är det idag viktigare än någonsin att ha mycket förvaltat kapital. Alla kämpar för att behålla sina kunder – stoppa utflytt och verka för inflytt. Ett argument som många använder är att det är bra att samla så mycket som möjligt i ett bolag. Bra för bolaget givetvis, men det betyder inte att det per automatik är bra för kunden/individen. Jag har skrivit om just detta tidigare och mitt råd kvarstår – flytta inga pengar om du inte vet vad du gör. Kolla t ex upp vilka avgifter du drabbas av och om villkoren försämras om du gör förändringar.

Nu tänker  jag ta upp en annan sak på temat pensioner, nämligen när det är dags för utbetalning. Detta kan vara intressant att läsa för dig som står i begrepp att börja lyfta dina pengar eller för dig som har nära och kära som kan behöva lite stöd. Genom ett långt yrkesliv har de flesta, förutom den allmänna pensionen, samlat på sig diverse pensioner knutet till sin anställning och i vissa fall även gjort privata avsättningar. Många har haft olika arbetsgivare och ibland kan det också förekomma att speciella lösningar gjorts. Det kan t ex handla om så kallad löneväxling eller bonusar som placerats i försäkring. I vilket fall är det inte alltid lätt att komma ihåg allt när det är dags att skörda frukterna.

I min omgivning har jag ett exempel på en person som under ett antal år helt missat utbetalningar från en pensionsutbetalarare. Därför att personen helt enkelt inte hade koll och försäkringsbolaget inte hade uppmärksammat att det var dags att börja betala ut. Nu har detta rättats till, men pengarna kunde lika gärna ha frusit inne. Det här exemplet är ganska skrämmande och jag vill uppmana alla att inför utbetalning verkligen höra av sig till alla bolag, premiecentraler, stat/kommun eller vad det vara månde för att säkerställa att ingenting går förlorat. Om du redan har pensioner under utbetalning kan det också finnas anledning att kolla en extra gång att allt verkligen finns med. Du som har anhöriga som litar på ”systemet” och där du känner på dig att de kanske inte har tagit reda på allt de borde – ställ frågor och säkerställ att får ut allt de har rätt till.

Utgå inte ifrån att allt löser sig till det bästa. Det är väl investerad tid att ägna tid åt pensionsfrågan. Och det bör du göra lite då och då under livets olika skeden. Tråkigt kanske men så viktigt. Givetvis är det bra att skaffa en bra rådgivare, men du måste ändå själv förstå vad du gör.